Geen producten gevonden...
Uspbar

Privacy Policy

Privacy policy van Kinderfietshelm.com

Dit privacy beleid en de algemene voorwaarden van Kinderfietshelm.com is van toepassing voor elk bezoek aan onze site www.kinderfetshelm.com en elke overeenkomst met ons (schriftelijk, telefonisch of via internet).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Kinderfietshelm.com.

Vestigingsadres:
Kloosterweg 44
1251 WG Laren (N.H.)

Telefoonnummer: +31 (0)6 20 225  359 (conform regulier tarief voor gebruik van uw mobiele/vaste telefoon)
E-mailadres: info@kinderfietshelm.com 

KvK-nummer: 56726074
BTW-identificatienummer: NL852285280B01

ABN AMRO Bank: 47.76.54.568

IBAN: NL64ABNA0477654568

BIC: ABNANL2A

Doeleinden van gebruik van persoonsgegevens

Kinderfietshelm.com verwerkt je persoonsgegevens voor de acceptatie van jouw bestelling, de uitvoering van de overeenkomst(en) met jou, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Kinderfietshelm.com, haar klanten, partners, toeleveranciers en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Je persoonsgegevens kunnen daarnaast worden gebruikt om je op basis van een voorafgaande selectie te informeren, bijvoorbeeld middels een service mailing of, wanneer je je daar voor hebt opgegeven, een nieuwsbrief met daarin informatie over producten en/of diensten van Kinderfietshelm.com. In geen geval worden je gegevens verstrekt of gedeeld met derden.

Uiteraard behoud je het recht van toegang tot verbetering en verwijdering van je gegevens. Wens je geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kun je je in iedere mailing gemakkelijk en direct afmelden. Ook kun je ons dit schriftelijk mededelen of via het contactformulier.

Indien je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, dan kun je tevens op het door jou opgegeven e-mailadres (incidenteel) benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek gericht op het verbeteren van onze dienstverlening en het verkrijgen van klantinzichten. Indien je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat je gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden en/of service optimalisatie doeleinden, dan kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of kun je je uitschrijven via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Privacy op internet, onze kinderfietshelm.com site en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch je (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen je aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor jou interessant zou kunnen zijn. Tevens kunnen wij daarmee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Kinderfietshelm.com tevens gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines (Google, Bing en Yahoo).

Door onze Cookie voorwaarden te accepteren verklaar je ermee akkoord te gaan dat de zoekgegevens die je bij derden, waar Kinderfietshelm.com mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan gegevens die reeds bij Kinderfietshelm.com bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor jou kunnen worden gepersonaliseerd. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en je zodoende gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site zogenaamde cookies op je computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een site naar je computer/browser wordt gestuurd.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. 

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is Kinderfietshelm.com.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt je onder ‘Help’ in de browserbar van de meeste browsers. Hoewel je als bezoeker van de site, de site nog steeds kunt bezoeken en ook je bestelling kunt plaatsen, is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren waardoor je ervaringen met het bezoek aan onze site negatief beïnvloed worden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Kinderfietshelm.com gebruikt externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Het plaatsen van deze cookies is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partners. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar en/of herleidbaar.

Beveiliging gegevens

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website dan werken we daarbij samen met externe partners die altijd coderingstechnologieën hanteren die erkend worden als gangbare, betrouwbare en veilige standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie dan gebruiken wij daarvoor een beveiligde verbinding. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site en het verschijnen van een slotje in u browserbalk. 

Informatie en vragen

Kinderfietshelm.com kan door haar verzamelde consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in onze privacy policy zijn voorzien. In dat geval is Kinderfietshelm.com gerechtigd de inhoud van deze Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gebracht. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Op (schriftelijk) verzoek bieden wij onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Je kunt ons ook verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Je kunt hiervoor contact opnemen met bovenvermeld adres of via het contactformulier.

Ook als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen