Geen producten gevonden...
Uspbar

Disclaimer

Informatie over de website van Kinderfietshelm.com

Disclaimer

Ter voorkoming van enige onduidelijkheid wijst Kinderfietshelm.com ten aanzien van de website www.kinderfietshelm.com je volledigheidshalve op het volgende: 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Kinderfietshelm.com. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren, op te slaan of op andere wijze te verspreiden en openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kinderfietshelm.com. 

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met de beheerder van de site.

Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik mits de oorspronkelijk bron wordt vermeld, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. 
 
De op deze website getoonde informatie wordt door het team van Kinderfietshelm.com met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Kinderfietshelm.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Kinderfetshelm.com welke geen eigendom zijn van Kindefietshelm.com of DONK Performance Marketing B.V., maar zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Het activeren van een dergelijk (hyper)link leidt ertoe dat de bezoeker de website van Kinderfietshelm.com verlaat. Hoewel Kinderfetshelm.com uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de beschikbaarheid, inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Kinderfietshelm.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. 

Onze aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en op=op. Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. Kinderfietshelm.com doet haar uiterste best de ‘altijd’ prijzen zo lang mogelijk gelijk te houden, maar kan wijzigingen in prijs en uitvoering niet uitsluiten. Alle prijzen op Kinderfietshelm.com zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen